Luật chơi Roulette mới nhất cập nhật 2018

Giới thiệu

Quay số là một trong những trò chơi đơn giản và dễ chơi nhất trong Letou. Mục đích của trò quay số là dự đoán trúng số sẽ chiến thắng, tức là số được quay trúng. Bạn có thể đặt cược kết hợp các con số hoặc lựa chọn màu sắc cũng như chẵn lẻ. Trò chơi phổ biến nhất là Russian Roulette
Tỉ lệ thanh toán tối ưu trên lý thuyết cho Quay Số Trực Tuyến là 97,30%.

hot Luật chơi Roulette cập nhật mới nhất hot

Có nhiều cách để đặt cược trong trò chơi quay số. Mỗi đặt cược bao gồm một tập hợp khác nhau của các con số và có một phân phối khác nhau. Thanh toán cho tất cả các cược được liệt kê trong “Bảng Thắng Cược” bên dưới.

Các Loại Cược

Cược Số

Bạn có thể đặt cược bất kỳ số nào, bao gồm cả số 0, bằng cách đặt phỉnh lên giữa của số đó.

Cược Đôi

Bạn có thể đặt cược 2 số bằng cách đặt phỉnh trên cạnh chung giữa 2 số đó

Cược Nhóm

Đặt cược với một nhóm 3 số (a street) bằng cách đặt phỉnh ở đường ranh giới bên ngoài của số dưới cùng tại hàng có 3 số đó.

Cược Ba Số

Bạn có thể cược 3 số 0,1,2 hoặc 0,2,3 bằng cách đặt phỉnh vào góc chung của 3 số tương ứng.

Cược Góc

Bạn có thể cược 4 số bằng cách đặt phỉnh tại góc giao điểm chung của 4 số.

Cược Bốn Số

Bạn có thể cược số 0,1,2, và 3 bằng cách đặt phỉnh trên dòng dưới cùng nơi 0 và hàng có chứa 1 2 3 giao cắt.

Cược Hàng

Bạn có thể đặt cho hai cược nhóm cùng lúc ( ví dụ: 6 số khác nhau của 2 hàng 3 số), bằng cách đặt phỉnh trên đường phân cách dưới cùng của bàn roulette nơi đường phân chia hai cột chứa 6 số giao cắt.

Cược Cột

Có 3 hộp cược tên “1 ăn 2” tại cuối mỗi cột số. Bạn có thể đặt cược tất cả những số nằm ở cột bằng cách đặt phỉnh một trong những hộp này. Nếu số thắng cược nằm trong cột được chọn bạn được trả tiền 1:2; 0 là một số thua.

Cược Tá

Bạn có thể đặt cược vào một nhóm mười hai số bằng cách đặt chip của bạn vào một trong ba hộp đánh dấu “1st 12” “2nd 12” hay “3rd 12.” Nếu số thắng cược nằm tại 1 trong 12 số đó, bạn được trả tiền 1:2; 0 là một số thua.

Cược Đỏ/Đen, Cược Chẵn/Lẻ, Cược 1-18/19 -36

Bạn có thể đặt cược vào một trong các hộp dọc theo cạnh dài của bàn chiếm một nửa các con số trên bàn roulette (không bao gồm 0). Mỗi hộp bao gồm 18 số. Bạn sẽ thắng với tỷ lệ 1 ăn 1 trên tất cả các cược nêu trên; 0 là một số thua.

Bảng Thắng Cược

Loại Cược # Số Chip Đặt Thanh Toán
Cược Số 1 35 : 1
Cược số (Quay số tỷ lệ động(32 – 47 – 71)) 1 32/47/71 : 1
Cược số (Quay số tỷ lệ động(29 – 59 – 89 – 119)) 1 29/59/89/119 : 1
Cược Đôi 2 17 : 1
Cược Nhóm/ Cược Ba Số 3 11 : 1
Cược Góc/ Cược Bốn Số 4 8 : 1
Cược Hàng 6 5 :1
Cược Tá/ Cược Cột 12 2 :1
Cược Đỏ/Đen, Cược Chẵn/Lẻ, Cược 1-18/19 -36 18 1 : 1

 

Cược Theo Bàn Xoay

Cược Theo Bàn Xoay bằng cách lựa chọn hoặc

Neighbors

Đặt cược vào năm con số nằm cạnh nhau trên bánh xe Roulette. Chọn những số lân cận mà bạn muốn bằng cách di chuyển chuột dọc theo bàn xoay. Nhấp chuột vào tổ hợp hiển thị để đặt cược của bạn. Tổng một cược theo bàn xoay là 5 x giá trị phỉnh đã chọn. Ví dụ, “8 và những số lân cận” có nghĩa là người chơi đặt cược vào năm số liên tiếp 11-30-8-23-10 (8 là ở giữa). Thanh toán thực là 35 + 1 – 5 = 31 phỉnh.

Voisins

Đặt cược vào những số lân cận của số 0 trên bánh xe Roulette bao gồm tất cả các số trên bánh xe giữa 22 và 25, bao gồm gần một nửa của bánh xe và bao gồm cả số 0. Khi đặt cược Voisins sẽ đặt chín Chips trên bảng, hai chip vào Cược Ba 0/2/3, hai Chips cho Cược Góc vào 25/26/28/29 và 1 Chip cho mỗi Cược Đôi vào 4/7, 12/15, 18/21, 19/22 và 32/35. Tổng cho cược Voisins là 9 lần giá trị con Chip được lựa chọn. Thanh toán như sau:

Nếu số thắng là một trong các số này Người chơi sẽ được trả Lợi nhuận thực của người chơi
4, 7, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 32, 35 17 Chips (17:1) + 1 Chips 17 + 1 – 9 = 9 Chips
0, 2, 3 22 Chips (11:1) + 2 Chips 22 + 2 – 9 = 15 Chips
25, 26, 28, 29 16 Chips (8:1) + 2 Chips 16 + 2 – 9 = 9 Chips

Orphelins

Đặt cược vào những con số 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9. Khi đặt cược này gồm năm Chips, một Chip vào số 1 và năm Chips cho Cược Đôi vào 6/9, 14/17, 17 / 20, 31/34. Lưu ý rằng số 17 tham gia vào hai Cược Đôi (14/17 và 17/20). Thanh toán như sau:

Nếu số thắng là một trong các số này Người chơi sẽ được trả Lợi nhuận thực của người chơi
1 35 Chips (35:1) + 1 Chip 35 + 1 – 5 = 31 Chips
6, 9, 14, 20, 31, 34 17 Chips (17:1) + 1 Chip 17 + 1 – 5 = 13 Chips
17 34 Chips (17:1) + 2 Chips 34 + 2 – 5 = 31 Chips

Tier

Đặt cược vào phần bánh xe Roulette đối diện với số 0 bao gồm khoảng một phần ba bánh xe Roulette giữa 33 và 27. Cược Tier đặt 6 chips trên bảng cho Cược Đôi vào 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 và 33/36. Tổng cược Tier bằng 6 lần giá trị con Chip được lựa chọn. Lợi nhuận thực cho cược này là: 17 + 1 – 6 = 12 chips. Vì vậy, thanh toán là 6 ăn 12 hoặc 1 ăn 2.

Số Nóng và Số Lạnh:

Số nóng là 4 số thường xuyên xuất hiện trong 150 vòng quay gần nhất. Phần trên hiển thị cụ thể con số, phần dưới hiển thị số lần xuất hiện trong 150 vòng quay gần nhất.

Số lạnh là 4 số thường xuyên ít ra nhất. Phần trên hiển thị cụ thể con số, phần dưới hiển thị số vòng quay kể từ lần xuất hiện gần nhất.

Người chơi cũng có thể nhìn thấy tỷ lệ phần trăm của Đỏ và Đen, Lẻ và Chẵn từ những phần này.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.