KInh nghiệm chọn gà chọi ông bà xưa để lại

Kinh nghiệm chọn gà chọi

1/ Nhất mình
Chọn được con gà có dáng khỏe, tay xương, đùi to, mình cần đối.
Cánh to dài gần bằng đuôi, không được cong úp vào thân.
Xương lừng đều, không to không nhỏ
Không chọn con gà vẹo lườn, vẹo cổ hay hở xương ghim.

2/ Nhì chân
Theo kinh nghiệm của các sư kê, chân gà, vảy gà rất quan trọng trong da ga truc tuyen. Dưới đây là kinh nghiệm xem chân gà và vảy gà.

Chân gà tốt là phải đã qua cựa, vảy đóng tùy tướng gà, chân không bẹt ra hướng ngoại, còn hang gối và móng hướng nội.
Cựa hướng vào móng thới
Cựa phải khít, hàng độ phả được úp không được chèn.

Đá gà trực tiếp

Tham Gia đá gà

3/ Tam đầu
Tam đầu ở đây là đầu gà phải bén, mỏ cụt, da mỏng, mắt thì sâu, đặc biệt nhìn phải có hồn, có tướng.

Sọ trên phải to thì gà nhìn mới khôn.

Mồng gà không được úp hậu như vậy sẽ làm gà lúc về cuối trận sẽ lủi.

Ngày xưa mọi người thường truyền tai nhau rằng: mồng trích ăn mồng dâu, mồng dâu ăn mồng lá, mồng lá ăn mồng trích, mồng trập ăn mồng chà, mồng chà ăn mồng lỗ, còn mồng lỗ ăn mồng trập. Vậy cuối cùng mồng nào dũng mãnh nhất? Qua các cuộc đấu chọi thực tế, tôi thấy chỉ có cách xổ ra và thế gà đá thì mới lựa chọn được con gà đá hay, chú chiến kê bất khả chiến bại.

4/ Tứ đuôi
Yếu tố quan trọng cuối cùng là đuôi. Gà đá hay là có đuôi gà bẹ to đều theo phao câu, như vậy mới làm cho thế gà đá vững bền. Nếu con gà nào đuôi có những gợn sóng thì đó chính là những gà đá cực hay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.